e-shop
Κατηγορίες
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΚΑΖΟΝ
Πληροφορίες
ΛΙΣΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΕΩΣ
ΕΞΟΔΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Newsletter Περισσότερα
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
PAYPAL
ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΖΟΝ
 

Οδηγίες εγκατάστασης έτοιμου χλοοτάπητα (sod) 
 

1. Καταστροφή της υπάρχουσας βλάστησης με μηχανικά μέσα ή ψεκασμό με καθολικά ζιζανιοκτόνα (Glyphosate ή Paraquat ).

Σε περίπτωση ύπαρξης κύπερης ή αγριάδας πρέπει να γίνει επαναληπτικός ψεκασμός.

2. Απομάκρυνση ξένων σωμάτων (πέτρες, βλαστοί κλπ) και προσθήκη λιπάσματος καθώς και κηπαίου χώματος του οποίου η επιλογή πρέπει να γίνει προσεκτικά ώστε να μην περιέχει κονδύλους κύπερης ή αγριάδας.

Ακολουθεί φρεζάρισμα σε βάθος 15cm.

Τεχνητό γκαζόν - Οδηγίες εγκατάστασης έτοιμου

3. Βασική διαμόρφωση και δημιουργία επίπεδης επιφάνειας που θα τοποθετηθεί ο χλοοτάπητας με τσουγκράνα.

4. Εγκατάσταση του συστήματος ποτίσματος καθώς και τωνκαλωδίων φωτισμού.

5. Εγκατάσταση του έτοιμου χλοοτάπητα έτσι ώστε οι λωρίδες να είναι σε επαφή η μια με την άλληχωρίς κενό μεταξύ τους.

Όπου είναι αναγκαίο (τελειώματα, δέντρα, θάμνοι) κόβουμε τον χλοοτάπητα με μαχαίρι ή χαρτοκόπτη.

Τεχνητό γκαζόν - Οδηγίες εγκατάστασης έτοιμου

6. Ποτίζουμε ελαφρά και κυλινδρίζουμε έτσι ώστε κάθε λωρίδα χλοοτάπητα να έρθει σε επαφή με το χώμα και να απομακρυνθεί ο εγκλωβισμένος αέρας.

7. Ποτίζουμε με πολύ νερό μέχρι κορεσμού με το λάστιχο για 5-10 ημέρες.

8. Μετά το διάστημα αυτό συμπεριφερόμαστε στο χλοοτάπητα (πότισμα - κούρεμα -λίπανση) ανάλογα με τις ανάγκες του.


Τεχνητό γκαζόν - Συμβουλές 
 

Στόχος μας μετά την σωστή τοποθέτηση και την καλή εδραίωση του χλοοτάπητα είναι η καλή συντήρηση και όψη του.

Η σωστή συντήρηση είναι το μυστικό για έναν κήπο υγιή και ελκυστικό. Για α επιτευχθεί αυτό απαιτείται μεγάλη προσοχή σε πρακτικές όπως η άρδευση, η κοπή, η πρόληψηασθενειών και ο έλεγχος των παρασίτων.
Πιο κάτω αναλύουμε τις ορθές πρακτικές που θα πρέπει να ακολουθούμε.

ΑΡΔΕΥΣΗ

Η άρδευση είναι το σημαντικότερο στοιχείο που πρέπει να τύχει της προσοχής σας ώστε ο χλοοτάπητάς σας να διατηρείται υγιής. Τα περισσότερα από τα προβλήματα σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις εσφαλμένες πρακτικές άρδευσης.

Η αποτυχία να ποτίσουμε ικανοποιητικά κάποιες περιοχές του χλοοτάπητά μας για αρκετό χρονικό διάστημα θα έχει ως αποτέλεσμα η χλόη να γίνει καφέ και να πεθάνει τελικά. Αφετέρου τουπερβολικό νερό οδηγεί σε ασθένειες και μυκητολογικές προσβολές.

Στο πρώτο που πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή είναι η επιλογή του κατάλληλου ειδικευμένου συνεργείου που θα σας σχεδιάσει και θα σας εγκαταστήσει το αρδευτικό δίκτυο. Ένα καλά σχεδιασμένο αρδευτικό δίκτυο θα ποτίζει σχετικά ομοιόμορφα τον κήπο σας, γιατί κανένα σύστημα δεν εξασφαλίζει 100% ομοιομορφία.

Τεχνητό γκαζόν - Συμβουλές

Σημαντικό επίσης είναι να αναγνωρίζουμε πότε ο χλοοτάπητας είναι διψασμένος. Η χλόη, σας δείχνει πότε διψά, με την αλλαγή του χρώματός της σε πράσινο σκούρο. Με μια πιο σχολαστική ματιά θα ανακαλύψετε ότι τα φύλλα της χλόης γίνονται πιο λεπτά σε μια προσπάθεια να ελαχιστοποιήσουν την εξατμισοδιαπνοή άρα και την απώλεια νερού.

Όταν μάθετε να αναγνωρίζετε τα διψασμένα φυτά θα παρατηρήσετε ότι εμφανίζονται στις ίδιες περιοχές του χλοοτάπητα. Αυτή η περιοχή είτε λαμβάνει το λιγότερο νερό λόγωσχεδιασμού του αρδευτικού δικτύου ή το χώμα στραγγίζει πιο γρήγορα. Αυτή θα λειτουργεί σαν ενδείκτης για την ρύθμιση του αρδευτικού σας δικτύου.

ΚΟΠΗ

Η συχνή κοπή στο κατάλληλο ύψος κράτα το χλοοτάπητα σας πυκνό και υγιή. Έναςπυκνός χλοοτάπητας ανταγωνίζεται την εισβολή ζιζανίων και έχει μεγαλύτερη αντοχή στο πάτημα. Το σωστό ύψος κοπής εξαρτάται από τον τύπο της χλόης. Έτσι για ταψυχρόφυλλα είδη  το επιθυμητό ύψος κοπής είναι 3-5 εκατοστά ενώ για τα θερμόφυλλα  από 1-3 εκατοστά.

 

Τεχνητό γκαζόν - Συμβουλές

Η συχνότητα του κουρέματος εξαρτάται από το πόσο γρήγορα μεγαλώνει ο χλοοτάπητάς σας. Ποτέ δεν επιτρέπεται να κόβουμε περισσότερο από το 1/3 του συνολικού ύψους της χλόης. Αν παρελπίδα η χλόη σας έχει γίνει πολύ ψηλή κουρεύουμε σταδιακά μέχρι το ιδανικό ύψος.

Πρέπει τα μαχαίρια της κουρευτικής μηχανής να είναι καλά ακονισμένα για να μην προκαλούν ζημιά στο φύλλωμα του χλοοτάπητα και γίνεται ευάλωτος σε ασθένειες. Τέλος, η διεύθυνση κοπής πρέπει να αλλάζει από κούρεμα σε κούρεμα .


ΛΙΠΑΝΣΗ

Η λίπανση είναι εξίσου σημαντικός παράγοντας για την καλή όψη και συντήρηση ενός χλοοτάπητα. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει μια συνταγή για όλους τους κήπους.

Η ποσότητα και το είδος του λιπάσματος εξαρτάται τόσο από τηνσύσταση του εδάφους όσο και από τη γονιμότητά του, τηνεποχή και την ποικιλία.

Για τους παραπάνω λόγους καλό θα είναι να κάνετε μιαανάλυση στο έδαφος του κήπου σας και να απευθυνθείτε σε έναν από τους συνεργάτες της εταιρείας μας ώστε να σας προτείνει ένα πρόγραμμα λιπάνσεων ιδανικό για τις ανάγκες του δικού σας κήπου.

Η εταιρεία μας προτείνει λιπάσματα αργής αποδέσμευσης ώστε το φυτό να έχει πάντα μια σταθερή ποσότητα θρεπτικών στοιχείων.

Τεχνητό γκαζόν - Συμβουλές

 

Προστασία και Φυτουγειινή

Ο χλοοτάπητας όπως και όλες οι καλλιέργειες απειλείται από διάφορους εχθρούς όπως τα ζιζάνια, τα έντομα και τους μύκητες.

Οι παραπάνω μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην εμφάνιση, στην ανάπτυξηαλλά και ολική καταστροφή του χλοοτάπητα.

ΖΙΖΑΝΙΑ

Ζιζάνια εννοούμε κάθε φυτικό είδος που εμφανίζεται σε έναν χλοοτάπητα, εκτός από τα είδη που χρησιμοποιήθηκαν στην αρχική του εγκατάσταση, και αλλοιώνει τηνομοιογένεια και την αισθητική εμφάνισή του. Έτσι ζιζάνιο είναι και ένα άτομο διχόντρας σε ένα χλοοτάπητα φεστούκας έστω και αν πρόκειται για είδος χλοοτάπητα που αλλού είναι επιθυμητός.

Τα ζιζάνια διακρίνονται σε αγροστώδη, σε πλατύφυλλα, σε μονοετή και πολυετή.

Τα κυριότερα είδη που συναντούμε στη χώρα μας φαίνονται πιο κάτω ώστε να μπορείτε να τα αναγνωρίσετε.

Ετήσια αγροστώδη

Αιματόχορτο Digitaria sanguinalis
Ελευσίνα Eleusine indica
Μουχρίτσα Echinochloa cruss-galli
Αιματόχορτο Digitaria sanguinalis
Ελευσίνα Eleusine indica
Μουχρίτσα Echinochloa cruss-galli
Πόα ετήσια Poa annual
Αλεποουρά Alopecurus myosuroides
Σετάρια Setaria viridis
Πόα ετήσια Poa annual
Αλεποουρά Alopecurus myosuroides
Σετάρια Setaria viridis

Ετήσια πλατύφυλλα

Χαμομήλι Chamomilla recutita
Κολλητσίδα Galium
Λάπαθο Rumex
Χαμομήλι Chamomilla recutita
Κολλητσίδα Galium
Λάπαθο Rumex
Ζωχός Sonchus spp
Στελλάρια Stellarium media
Λουβουδιά Chenopodium album
Ζωχός Sonchus spp
Στελλάρια Stellarium media
Λουβουδιά Chenopodium album
Κίτρινο τριφύλλι Medicago lupulina
Γλιστρίδα ή ανδράκλα Portulaca oleracea
Τριβόλι Tribulus terrestris
Κίτρινο τριφύλλι Medicago lupulina
Γλιστρίδα ή ανδράκλα Portulaca oleracea
Τριβόλι Tribulus terrestris

Πολυετή αγροστώδη

Αγριάδα Cynodon dactylon
Βέλιουρας Sorghum halepense
Κύπερη Cyperus
Αγριάδα Cynodon dactylon
Βέλιουρας Sorghum halepense
Κύπερη Cyperus

Πολυετή πλατύφυλλα

Βλήτο Amarantus deflexus
Ραδίκι Cichorium intybus
Περικοκλάδα Convolvulus arvensis
Βλήτο Amarantus deflexus
Ραδίκι Cichorium intybus
Περικοκλάδα Convolvulus arvensis
Ξινίθρα Oxalis pres caprae
Τριφύλλι Trifolium repens
Κόκκινο τριφύλλι Oxalis corniculata
Ξινίθρα Oxalis pres caprae
Τριφύλλι Trifolium repens
Κόκκινο τριφύλλι Oxalis corniculata
Πηγή: Λόλας, Π. 1999, Τα συνηθισμένα ζιζάνια στην Ελλάδα. Θεσ/νικη: Agrosilva corp

 

Μεγάλο ρόλο στην σωστή καταπολέμηση των ζιζανίων έχει η σωστή αναγνώρισητους.

Οι τρόποι καταπολέμησης των ζιζανίων

Ξεβοτάνισμα

Με ένα μαχαίρι αφαιρούμε από τη ρίζα τα ζιζάνια που έχουν εμφανιστεί. Καλά είναι ο χλοοτάπητας μας να είναι ποτισμένος ώστε η αφαίρεση του να είναι πιο εύκολη. Ο τρόπος αυτός είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός στα ετήσια ζιζάνια.

Χημικά

Με την χρήση κάποιου εκλεκτικού ζιζανιοκτόνου. Χρησιμοποιούνται συνήθως για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά.

Η δόση, η εποχή και το είδος του ζιζανιοκτόνου πρέπει να καθοριστεί από έμπειρο καιεξειδικευμένο άτομο. Ορισμένα από τα πιο διαδεδομένα ζιζανιοκτόνα είναι το MCPA, 2.4 D, Ronstar κ.α.

Για συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζεται επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήματης εταιρίας μας.

ΕΝΤΟΜΑ

Σημαντικό ρόλο στον έλεγχο των εντόμων παίζει ο έγκαιρος εντοπισμός τους. Συνήθως τις προσβολές μπορείτε να τις αναγνωρίσετε βλέποντας κάποιες καφέ κηλίδες ή γραμμικές προσβολές στο χλοοτάπητά σας ή βλέποντας πουλιά να βόσκουν στο γρασίδι.

Αν δείτε κάποια από τις παραπάνω ενδείξεις τότε καλά θα είναι να ψάξετε επισταμμένως το χλοοτάπητά σας, αργά το απόγευμα όταν πέσει ο ήλιος, για την ύπαρξη κάμπιας. Συνήθως το χρώμα της κάμπιας είναι γκρι. Σε περίπτωση που εντοπίσετε τέτοιες κάμπιες κρατείστε μια σε ένα δοχείο και αμέσως απευθυνθείτε σε έναν από τους συνεργάτες-γεωπόνους της εταιρείας μας για να σας προτείνουν τρόπο καταπολέμησης τους.

Προσοχή, το έντομο πολλαπλασιάζεται πολύ γρήγορα και η προσβολή μπορεί να είναι μη αναστρέψιμη για το χλοοτάπητα σας.Οι επεμβάσεις με οποιοδήποτε σκεύασμα πρέπει να γίνετε αργά το απόγευμα.

Αν επιθυμείται να σας αποστέλουμε ενημερωτικά δελτία για επίκαιρες επεμβάσεις φυτοπροστασίας παρακαλούμε στείλτε μας e-mail με τα στοιχεία σας, με την ένδειξηΕΝΤΟΜΑ.

ΜΥΚΗΤΕΣ

Οι πιο συχνές ασθένειες που προσβάλλουν τους χλοοτάπητες προκαλούνται συνήθως απόμύκητες. Η εμφάνισή τους εξαρτάται άμεσα από την ύπαρξη κατάλληλων συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας και από την ευαισθησία ορισμένων ειδών και ποικιλιών. Ταθερμόφιλα είδη είναι περισσότερο ανθεκτικά στις προσβολές.

Η πρόληψη των μυκητολογικών ασθενειών μπορεί να ελεγχθεί επιλέγοντας τα κατάλληλα είδη και μίγματα χλοοταπήτων για την κάθε περιοχή και χρήση, την σωστή συντήρηση που περιλαμβάνει την απομάκρυνση της κομμένης χλόης, το ορθό πρόγραμμα άρδευσης ώστε να μην υπάρχει περίσσεια υγρασίας και την καλή στράγγιση των εδαφών.

Στις περιπτώσεις όμως που εμφανιστεί προσβολή από μύκητες ο τρόπος καταπολέμησης τους είναι η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Υπάρχει μια πληθώρα μυκητολογικών ασθενειών των οποίων η αναγνώριση είναι αρκετά δύσκολη και απαιτεί μεγάλη εμπειρία. Παρακάτω παραθέτουμε τις κυριότερες μυκητολογικές ασθένειες που εμφανίζονται στη χώρα μας

Ασθένειες που προσβάλλουν τα φύλλα

Ελμινθοσπορίαση

Συμπτώματα : Μικρές καφέ κηλίδες ακανόνιστου σχήματος στο φύλλωμα. Το κέντρο των κηλίδων γίνεται λευκό και ακολουθεί σήψη του λαιμού και του ριζικού συστήματος.
Εποχή εμφάνισης : Όλο τον χρόνο.
Καλλιεργητικές φροντίδες : Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, εξαέρωση χλοοτάπητα, αζωτούχος λίπανση.

Ελμινθοσπορίαση

Σκληρωτηνίαση

Συμπτώματα : Μικρές αποξηραμένες κυκλικές κηλίδες διαμέτρου 2cm έως 5cm.Σε περίπτωση μεγάλης προσβολής οι κηλίδες ενώνονται και δημιουργούν ακανόνιστες κηλίδες.
Εποχή εμφάνισης : Όλο τον χρόνο.
Καλλιεργητικές φροντίδες : Αποφυγή υπερβολικής αζωτούχας λιπάνσεως, τακτική άρδευση, επιλογή ανθεκτικών ποικιλιών. Αύξηση του ύψους κοπής.

Σκληρωτηνίαση

Σκωρίαση

Συμπτώματα : Μικρές ανοικτού κίτρινου χρώματος φλύκταινες στα φύλλα και στα στελέχη των φυτών. Οι φλύκταινες περιέχουν σπόρια χρώματος κίτρινου-πορτοκαλί έως καφέ.
Εποχή εμφάνισης : Άνοιξη-φθινόπωρο.
Καλλιεργητικές φροντίδες : Τακτική άρδευση, συχνή κοπή και απομάκρυνση του χόρτου, ισορροπημένη λίπανση.

Σκωρίαση

Ωίδιο

Συμπτώματα : Τα φυτά εμφανίζονται καλυμμένα από λευκό μυκήλιο. Τα νεαρά φύλλα φαίνονται να είναι λιγότερο προσβεβλημένα από τα παλαιότερα. 
Εποχή εμφάνισης : Άνοιξη-φθινόπωρο.
Καλλιεργητικές φροντίδες : Μείωση αζωτούχου λιπάνσεως, ανθεκτικές ποικιλίες.

Ωίδιο

Φουζαρίωση

Συμπτώματα : Κηλίδες στρογγυλές ή ακανόνιστες διαμέτρου 20-50cm καλυμμένες από λευκό ή ροζ μυκήλιο που αργότερα γίνεται καφέ.
Εποχή εμφάνισης : Άνοιξη-χειμώνας.
Καλλιεργητικές φροντίδες : Τακτική άρδευση, εξαέρωση, αύξηση ύψους κοπής.

Φουζαρίωση

Ασθένειες που προσβάλλουν το φύλλωμα ή και το ριζικό σύστημα

Ριζοκτονίαση

Συμπτώματα : Κυκλικές κηλίδες στο χλοοτάπητα από 15 έως 30 εκ χρώματος καφέ που κατόπιν κιτρινίζουν. Αρκετές φορές στο κέντρο της προσβολής ο χλοοτάπητας ανακάμπτει και η προσβολή έχει το σχήμα δακτυλίου.
Εποχή εμφάνισης : Άνοιξη-καλοκαίρι.
Καλλιεργητικές φροντίδες : Περιορισμός των αρδεύσεων και των αζωτούχων λιπάνσεων, ανθεκτικές ποικιλίες, ελαχιστοποίηση που μένει υγρός ο χλοοτάπητας.

Ριζοκτονίαση

Πύθιο

Συμπτώματα : Νεκρωτικές κηλίδες διαμέτρου 5 έως 30 εκ. τα φύλλα παίρνουν ένα χρώμα κίτρινο καφέ και σε περιόδους υψηλής υγρασίας καλύπτονται από άσπρο μυκήλιο. Η προσβολή της ρίζας προκαλεί μείωση της ανάπτυξης και παρατηρείται στο λαιμό και το ριζικό σύστημα αλλαγή χρώματος.
Εποχή εμφάνισης : Όλο το χρόνο.
Καλλιεργητικές φροντίδες : Η άρδευση θα πρέπει να γίνεται σε άτακτα χρονικά διαστήματα και σε βάθος. Η κοπή θα πρέπει να γίνεται όταν ο χλοοτάπητας είναι στεγνός και να αποφεύγονται οι υπερβολικές αζωτούχες λιπάνσεις.

Πύθιο

Ασθένειες που προσβάλλουν το ριζικό σύστημα

Καλοκαιρινή κηλίδωση

Συμπτώματα : Κυκλικές κηλίδες χλωρωτικού χλοοτάπητα που κιτρινίζουν και ξεραίνονται. Εξετάζοντας τις ρίζες και το λαιμό έχουν σκούρο χρώμα και παρατηρούμε το καφέ-μαύρο μυκήλιο.
Εποχή εμφάνισης : Καλοκαίρι.
Καλλιεργητικές φροντίδες : Η κοπή του χλοοτάπητα στο σωστό ύψος, επιλογή ανθεκτικών ποικιλιών και βελτίωση στράγγισης.

Καλοκαιρινή κηλίδωση

Νεκρωτική δακτυλιωτή κηλίδα

Συμπτώματα : Κυκλικές κηλίδες διαμέτρου 5-30 εκ. Ο χλοοτάπητας παίρνει χρώμα καφέ-κόκκινο μετά κιτρινίζει και ξεραίνεται. Οι ρίζες έχουν μαύρη απόχρωση και παρατηρούμε το μυκήλιο του μύκητα.
Εποχή εμφάνισης : Άνοιξη έως φθινόπωρο.
Καλλιεργητικές φροντίδες : Τακτική άρδευση και ισορροπημένη λίπανση.

Νεκρωτική δακτυλιωτή κηλίδα

 

Επιστροφή
Καλάθι Αγορών Περισσότερα
Άδειο καλάθι
Προσφορές Περισσότερα
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΠΑΟΥΛΟΒΝΙΑ
ΜΗΝΑΣ ΣΠΟΡΑΣ
ΦΥΤΟΛΟΓΙΟ
ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ

ΤΕΧΝΑΓΡΟΝ

ΣΠΟΡΟΙ ΒΟΤΑΝΩΝ
ΜΕΤΡΗΣΗ PH
SSL Certificates