Στο έργο αυτό η εταιρεία μας ανέλαβε την εγκατάσταση έτοιμου φυσικού χλοοτάπητα κάθώς και την επιδιόρθωση του παλαιού συστήματος άρδευσης. Η κατάσταση του εδάφους ήταν πολύ υποβαθμιζμένη λόγω της έντονης συμπίεσης. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η βαθία κατεργασία του με μηχανικά μέσα και ενσωμάτωση μεγάλου όγκου ειδικού μίγματος τύρφης για την βελτίωση της δομής του.