Η πλατεία 8ης Μάρτη βρίσκεται στην Πετρούπολη επί της οδού Κερασόβου κοντά στα γήπεδα tennis που υπάρχουν στην περιοχή. Στην πλατεία όπου υπήρχαν διαμορφωμένα παρτέρια με φυτεύσεις θάμνων και δέντρων η εταιρεία μας ανέλαβε το έργο της εγκατάστασης αυτόματου αρδευτικού συστήματος και της δημιουργίας φυσικού χλοοτάπητα. Στο έργο αυτό η εταιρεία μας ήρθε αντιμέτωπη με την πολύ κακή κατάσταση του εδάφους λόγω υπερβολικής συμπίεσης και της παρουσίας μεγάλου ποσοστού χονδρόκοκκων αδρανών υλικών που δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο την κατεργασία του χώματος. Το πρόβλημα αμβλύνθηκε με την μηχανική κατεργασία του εδάφους, την αφαίρεση μεγάλου μέρους αυτού και την προσθήκη νέου κοσκινισμένου χώματος εμπλουτισμένου με οργανική ουσία. Όλες οι παραπάνω εργασίες κριθήκαν αναγκαίες και για έναν ακόμη λόγο: o χλοοτάπητας επρόκειτο να δημιουργηθεί με σπορά, οπότε και οι απαιτήσεις για την καλή υποδομή και ποιότητα του εδάφους ήταν υψηλές.