Η κατασκευή αυτή αφορούσε τη διαμόρφωση παρτεριών που αποτελούν τον περιβάλλοντα χώρο μιας πολυώροφης οικοδομής στο Κερατσίνι στην περιοχή των τουρκοβουνίων. Χαρακτηριστικό της κατασκευής αποτελούσαν οι μεγάλες κλίσεις του εδάφους και γενικά το δύσβατο της περιοχής καθώς πρόκειται για πλαγιά βουνού. Επίσης το υπέδαφος ήταν πολύ δύσκολό να δουλευτεί καθώς κατά το μεγαλύτερο ποσοστό του ήταν βραχώδες οπότε χρειάστηκε να προστεθεί εμπλουτισμένο κηπευτικό χώμα. Παρόλο τοις δυσκολίες το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό λόγο της αμφιθεατρικής θέσης των παρτεριών.