Μια από τις πιο όμορφες εμπειρίες της εταιρεία μας είναι το έργο διαμόρφωσης του υπέργειου χώρου των υπόσκαφων στο DIVINE CAVE EXPERIENCE στη Σαντορίνη. Η texnagron ανέλαβε σε πρώτη φάση την μελέτη επιλογής του είδους των φυτών. Για την επιτυχία της φάσης αυτής η εταιρεία μας έπρεπε να συνδυάσει τις απαιτήσεις των αρχιτεκτονικών προδιαγραφών του έργου με τις ιδιαίτερες γεωλογικές και κλιματικές απαιτήσεις της περιοχής. Συγκεκριμένα είχαμε πολύ λεπτή κοκκομετρία εδάφους, φτωχό σε οργανική ύλη, υλικό, κακής μηχανικής σύστασης για τη σωστή ανάπτυξη πολλών ειδών φυτών. Επίσης στην περιοχή πνέουν ισχυρότατοι άνεμοι (μελτέμια) που σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Σε δεύτερη φάση μετά την επιλογή των φυτών η εταιρεία μας ανέλαβε την ασφαλή αποστολή των φυτών και την τοποθέτηση στην τελική θέσης τους, λαμβάνοντας υπόψη τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των φυτών και του χώρου