Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά σε διαμόρφωση ιδιωτικού κήπου στην περιοχή του Διόνυσου. Όμορφη πετρόχτιστη κατοικία με πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας στην φάση των χωματουργικών εργασιών λόγω του πολύ σκληρού βραχώδους υπεδάφους. Έτσι κρίθηκε απαραίτητη η κατεργασία του εδάφους με μηχανικά μέσα και η προσθήκη νέου κηπευτικού χώματος εμπλουτισμένου με τύρφη και combost, για να καταστεί σωστή η σύσταση και δομή του εδάφους και να διασφαλιστεί έτσι η επιτυχία τόσο στις φυτεύσεις όσο και στην εγκατάσταση και καλή προσαρμογή του φυσικού χλοοτάπητα. Όλοι αυτοί οι παράμετροι σε συνδυασμό με την κατάλληλη επιλογή ανθεκτικών φυτών και χλοοτάπητα για τις συγκεκριμένες συνθήκες έδωσαν ένα άριστο αποτέλεσμα μετά την αποπεράτωση του έργου. Αποτέλεσμα πολύ όμορφο αρχιτεκτονικά άλλα και εγγυημένο σε βάθος χρόνου.